اطلاعیه

برگزاری دوره PPL

شروع پیش ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه 1396

برگزاری دوره جدید مهمانداری

شروع پیش ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه 1396

برگزاری دوره دیسپچری

شروع پیش ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه 1396

بخشنامه

PPL New Booklet

مشاهده فایل

CAD 1019

مشاهده فایل

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با همکاران ما تماس بگیرید

تلفن: 44631916-8       ایمیل: info@merajaviation.com