• دوره خلبانی معراج

  دوره خلبانی معراج

  مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج دوره های خلبانی ATPL, IP, IR, CPL, PPL را با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می کند.
 • دوره های مهمانداری

  دوره های مهمانداری پایه، دوره بازآموزی، دوره LPR در مرکز آموزش خلبانی و مهمانداری معراج برگزار می گردد
 • 1
 • 2

اخبار مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج موضوعات خبری

 • پیشفرض
 • عنوان
 • تاریخ
 • تصادفی
محتوی بیشتر برای نمایش همه دکمه SHIFT را فشاردهید نمایش همه محتوی ها